Cancellation/withdrawal policy

Full refund – before Saturday 17 June 2017

You can get a full refund less $50 administration fee if you advise us by email anytime before 11:59PM (CET) Saturday 17 June 2017.

50% refund – between Saturday 17 June 2017 and Sunday 20 August 2017

50% refund of the total payment if you advise us by email between Saturday 17 June to 11:59PM (CET) on Sunday 20 August 2017.

No refund – after Sunday 20 August 2017

No monetary refund if you advise us after 11:59PM (CET) on Sunday 20 August 2017.
In the case that the event course is – in the opinion of the event organizers – unsafe (for example due to heavy rain, high winds, landslides, “acts of god”), organizers may, at their sole discretion, attempt to re-route the course, find an alternative shortened course or cancel the event.
Organizers also reserve the right to cancel the event for any other reason which may include but is not limited to terrorism and war. If the event is cancelled, re-routed or shortened, no refund or transfer to another event will be made. Due to the scale of the event and travel & commitment involved for competitors, it is not practical to re-schedule the event to any other weekend.

Changing distance

To change distances a $20 administration fee must be paid.
Participants who wish to change to a longer distance must also pay the extra amount for the new distance.
No refunds are available if changing to a shorter distance.
No changes to race distances after 08 September 2017.

Changing name / transferring entries

Entries may be transferred to another runner until 08 September 2017. An administration charge of $20 is payable.
If the new runner wishes to change distances the relevant fees will also be applicable.
*After 28 August 2017, when the entry is transferred to another person, the T-shirt will be kept as that of the original registration (gender and size).

Age restrictions

Entrants to 42km, 70km and 100km must be at least 18 years old on race day.
21km entrants must be 16 years old on race day.
For the 10km race entrants under 16 are permitted but parents/guardians must sign the consent form on race packet collection.

Littering policy

Intentional littering will result in disqualification from the event.

Chính sách hoàn hủy

Hoàn trả 100%: thông báo trước ngày 17 tháng 6, 2017

Hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán trừ đi $50 tiền phí tham gia nếu bạn gửi thông báo cho chúng tôi qua email trước 23h59 giờ quốc tế ngày 17 tháng 6, 2017.

Hoàn trả 50%: thông báo từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 20 tháng 8, 2017

Hoàn trả 50% số tiền đã thanh toán nếu bạn gửi thông báo cho chúng tôi qua email từ ngày 17 tháng 6 đến trước 23h59 giờ quốc tế ngày 20 tháng 8, 2017.

Không hoàn trả sau ngày 20 tháng 8, 2017

Bạn sẽ không được hoàn trả được bất cứ khoản tiền nào nếu như bạn thông báo cho chúng tôi sau 23h59 giờ quốc tế ngày 20 tháng 8, 2017.
Bạn hãy gửi thông báo về địa chỉ email:
info@vietnammountainmarathon.com
Trong trường hợp chuỗi sự kiện, theo ý kiến của các nhà tổ chức, không đảm bảo được an toàn (ví dụ như trời mưa nặng hạt, gió to, đường trơn trượt, …), vì vậy các nhà tổ chức sẽ cố gắng tìm đường chạy thay thế thay vì hủy toàn bộ sự kiện.
Ban tổ chức hoàn toàn có quyền hủy toàn bộ sự kiện vì những lý do, trong đó bao gồm nhiều lý do không giới hạn đến chiến tranh và khủng bố. Nếu như sự kiện bị hủy bỏ, chuyển hướng chạy hay rút ngắn, sẽ không có việc hoàn trả lại tiền hoặc một sự kiện nào khác được tổ chức.Với quy mô của sự kiện và sự quyết tâm gia của các thí sinh, việc rời lịch thi đấu sẽ là không khả thi.

Chính sách thay đổi cự ly

Phí thay đổi cự ly là $20.

  • Ngoài phí thay đổi cự ly, để đổi sang cự ly dài hơn, bạn sẽ phải trả thêm phần chênh lệch giá giữa hai cự ly.
  • Nếu đổi sang cự ly ngắn hơn, bạn sẽ không được hoàn trả phần chênh lệch giá giữa hai cự ly.
  • Mọi yêu cầu thay đổi cự ly sau ngày thứ Sáu, 08 tháng 09 2017 đều không được xác nhận.

Chính sách thay đổi tên/ chuyển đăng ký

Bạn có thể chuyển suất đăng ký cho vận động viên khác và thông báo cho Ban Tổ chức trước ngày 20 tháng 8, 2017. Phí chuyển đăng ký là $20.
Nếu vận động viên thay thế có yêu cầu thay đổi cự ly chạy, “Chính sách thay đổi cự ly” sẽ được áp dụng với mức phí tương ứng.

Độ tuổi quy định

Vận động viên tham gia các cự ly 42km, 70km và 100km phải đảm bảo bằng hoặc trên 18 tuổi tính đến ngày diễn ra giải đua.
Vận động viên tham gia cự ly 21km phải đảm bảo bằng hoặc trên 16 tuổi tính đến ngày diễn ra giải đua.
Vận động viên có hành vi xả rác trong thời gian tham gia sự kiện sẽ bị tước quyền thi đấu.