PHÍ THAM DỰ

Cự ly tham dự Phí tham dự (USD) Thêm cự ly 10km (USD) Thêm cự ly 15km (USD)
10km 35 NA NA
15km 50 NA NA
21km 129 25 40
42km 139 25 40
70km 169 25 40
100km 189 25 40

CHƯƠNG TRÌNH TRỌN GÓI

Trọn gói 3 ngày:

Gói package Vận động viên
(USD)
Cổ động viên
(USD)
Cổ động viên – Trẻ em (4-12 tuổi)
(USD)
Gói 3 ngày 245 265 185

Trọn gói 4 ngày:

Gói package Vận động viên (USD) Cổ động viên (USD) Cổ động viên – Trẻ em (4-12 tuổi) (USD)
4 ngày Sapa 365 385 235
Lều tự mang tại Topas Ecolodge 295 305 235
Lều thuê tại Topas Ecolodge 345 355 235
Executive Bungalow (3 người/phòng) 645 655 Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn đi theo gia đình
Suite Bungalow HẾT CHỖ HẾT CHỖ HẾT CHỖ