Cuộc chạy bộ ấn tượng của tháng (Tháng 1.2018)

Posted by on Th2 2, 2018 | No Comments
Cuộc chạy bộ ấn tượng của tháng (Tháng 1.2018)

Mỗi tháng chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cuộc chạy bộ ấn tượng (không phải cuộc đua) được lựa chọn từ câu lạc bộ Strava của VMM và VJM! Người đầu tiên chúng tôi muốn vinh danh trong tháng này là người mà hầu hết các bạn đều đã biết – anh […]