Chế độ dinh dưỡng tập luyện- Viên Năng Lượng

Posted by on Th2 2, 2018 | No Comments

Để giúp các bạn bổ sung năng lượng cho các cuộc đua, tháng này chúng tôi giới thiệu đến các bạn công thức dinh dưỡng cho chạy bộ yêu thích từ Kim Matthews, nhân vật phỏng vấn của tháng. “Món ăn nhẹ tôi thích làm là viên năng lượng, không chỉ bởi chúng rất ngon mà còn vì […]