Cảm giác siêu nhân tại vạch xuất phát – Giai đoạn dưỡng sức cho VMM

Posted by on Th8 29, 2018 | No Comments
Cảm giác siêu nhân tại vạch xuất phát – Giai đoạn dưỡng sức cho VMM

Dưỡng sức là chìa khóa để thành công trong ngày đua – Simon Grimstrup sau đây sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp để dưỡng sức đúng cách. Sau đây Simon Grimstrup sẽ chia sẻ mẹo của anh ấy để dưỡng sức đúng cách. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến VMM – và […]