Phỏng vấn với Cao Ngọc Hà

Posted by on Th4 21, 2017 | No Comments
Phỏng vấn với Cao Ngọc Hà

Á quân VMM 100km và là đại sứ tuyệt vời cho sự kiện thể thao của chúng tôi Từ khi nào bạn bắt đầu chạy đường dài và nền tảng thể thao của bạn là gì? Trước khi bắt đầu chạy đường dài, tôi là một người khá bình thường: mỗi năm chạy khoảng 2 […]

10 câu hỏi với Trần Duy Quang

Posted by on Th12 14, 2016 | No Comments
10 câu hỏi với Trần Duy Quang

Trần Duy Quang – vận động viên về vị trí thứ tư trong cự ly 100Km tại giải VMM – đã hoàn thành xuất sắc 160km tương đường 100 vòng 1.6km vào cuối tuần qua. Anh chạy trong gần 32 tiếng để gây quỹ cho Newborns Vietnam, một tổ chức từ thiện lớn hoạt động […]