Các bạn có thể tìm ảnh của mình tại VMM 2016 theo các cự ly chạy tại link bên dưới.
Lưu ý ghi bản quyền Topas Travel khi sử dụng ảnh cho mục đích thương mại.

10 Km Finishers 42 Km Finishers 70-100 Km Finishers